حلقه انگشتر نیم ست مردانه و زنانه. با قابلیت ساخت و اجرا