مدل بی نظیر و بی نقص ماشین نیسان.

به شدت به جزعیات توجه شده و آماده پرینت و استفاده در نرم افزارهای 3d میباشد.