انگشتر اسپرت مردانه سایز دست 60 سایز سنگ 12*10 با قابلیت ساخت و ادیت