مدل ۳ بعدی برج آزادی برای نرم افزار ۳ds Max و Vray را برای شما طراحان مدل های سه بعدی. این مدل آماده ۳ بعدی در نوع خود بی نظیر می باشد