آشنایی با مفهوم گرید ( Grid ) و تنظیمات آن در تری دی مکس. مدرس خانم نجمه گنجی پور