ابجکت شمع سه بعدی دکوری همراه با متریال جهت استفاده در طراحی دکوراسیون داخلی