ابجکت بالشت سه بعدی همراه با متریال جهت استفاده در طراحی دکوراسیون داخلی