فايل لايه باز انگشتر زنانه. قابل ساخت براي نقره و طلا بسيار شيک