فايل لايه باز مدال آويز بسيار خاص و زيبا-. 3نگينه. قابليت ساخت براي طلا و نقره