خریدار ایده ها برای طراحی مبل


دوستان ما یه تولیدی مبل سازی داریم. دوستانی که ایده دارن و طرح دارن برای حرفه ما پیام بدن. طرحهاشون رو خریداریم.